Giải trình biến động BCTC Quý III 2020

Báo cáo giải trình biến động BCTC Quý III năm 2020 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh
22-10-2020
15:16

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2020

Tổng công ty Cổ phần Bảo Kinh kính gửi đến quý cổ đông, khách hàng Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020
20-10-2020
22:18

BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN NĂM 2020 ĐƯỢC SOÁT XÉT

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh CBTT Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 được soát xét
14-08-2020
10:26

CBTT Miễn Nhiệm Phó Tổng Giám đốc Và Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh công bố thông tin miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc và bổ nhiệm Kế Toán Trưởng
10-08-2020
10:26

CBTT ĐIỀU CHỈNH KHKD 2020

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh CBTT điều chỉnh KHKD 2020
23-07-2020
08:49

Báo Cáo Tài Chính Qúy 2/2020

Tổng công ty Cổ phần Bảo Kinh kính gửi đến quý cổ đông, khách hàng Báo cáo tài chính quý 2 năm 2020
20-07-2020
15:56

CBTT LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2020

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh công bố thông tin lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020
17-07-2020
07:57

Báo cáo thường niên 2019

Tổng Công ty CP Bảo Minh trân trọng giới thiệu đến Quý khách hàng, Quý Đối tác, Quý Cổ Đông Báo cáo thường niên năm 2019
10-06-2020
15:35

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH CBTT QĐ BỔ NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh công bố thông tin v/v Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc theo Quyết định số 1068/2020 – BM/HĐQT ngày 28/05/2020 của Chủ tịch HĐQT
28-05-2020
15:47

CBTT Báo cáo thường niên 2019

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh công bố thông tin Báo cáo thường niên 2019
29-04-2020
09:36